OKI Upravitelj novosti

Novosti, aktuelnosti i obaviještenja iz naše kompanije.

Javni poziv - KJKP Toplane-Sarajevo

Javni poziv - KJKP Toplane-Sarajevo

KJKP Toplane-Sarajevo su objavile Javni poziv za učešće u projektu "Sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP Toplane-Sarajevo "

Javni poziv - KJKP Sarajevogas

Javni poziv - KJKP Sarajevogas

KJKP Sarajevogas je objavio Javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu.