OKI Upravitelj cjenovnik

Cjenovnik usluga - Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-a
1 Provizija upravitelja  Definisana ugovorom
2 Cijena sata radnika (dijagnostika i rad po započetom satu - općine: Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilidža, Vogošća) 15,00 KM
3 Cijena sata radnika (dijagnostika i rad po započetom satu - općine: Hadžići, Ilijaš, Trnovo) 20,00 KM
4 Cijena sata radnika u vanredno vrijeme (dijagnostika i rad po započetom satu) Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2 i 3
5 Prijem poziva, otvaranje naloga, dolazak na adresu i povratak Besplatno
6 Izrada predmjera i predračuna po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika Besplatno
7 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa dva lifta) 45,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica
8 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa jednim liftom) 50,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica
9 Održavanje hidrofleks postrojenja 34,00 KM
10 Održavanje higijene stubišta 0,064 KM/m2
11 Generalno i vanredno čišćenje stubišta (rad po započetom satu) 8,00 KM
12 Rad mašine za čišćenje za generalna čišćenja- Taski Swingo i Ergodisk (rad po započetom satu) 20,00 KM
13 Preventivno pročepljenje kanalizacije (rad po kanalu) 29,50 KM 
14 Čišćenje odvoda ručnom sajlom 35,00 KM
15 Mašinsko pročepljenje odvoda - Ridgid K-45 40,00 KM
16 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-60 60,00 KM
17 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-1500 80,00 KM
18 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid KJ-3100 vodeni mlaznik 100,00 KM
19 Iscrpavanje otpadnih voda i ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija sa odnosom otpadnog materijala (rad po započetom satu) 50,00 KM
20 Snimanje kanalizacione instalacije kamerom SeeSnake Compact 2 200,00 KM
21 Upotreba lokatora za pozicioniranje kamere u kanalizacionim/oborinskim instalacijama za određivanje pozicije začepljenja ili puknuća instalacije 50,00 KM
22 Pročepljenje vodovodne instalacije kompresorom (rad po stambenoj jedinici) 40,00 KM
23 Zamjena kupatilskih odvoda (rad) 120,00 KM
24 Zamjena kuhinjskih odvoda (rad) 60,00 KM
25 Zamjena šiber ventila DN80 (rad) 100,00 KM
26 Zamjena šiber ventila DN65 (rad) 90,00 KM
27 Zamjena šiber ventila DN50 (rad) 80,00 KM
28 Zamjena ventila (kugla i točak) 2" (rad) 40,00 KM
29 Zamjena ventila (kugla i točak) 5/4", 6/4" (rad) 35,00 KM
30 Zamjena i sanacija vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije i instalacije oborinskih voda Ø110-Ø200 (dijagnostika i rad po započetom satu) 20,00 KM
31 Rad na sanaciji hidranstke mreže (dijagnostika i rad po započetom satu) 20,00 KM
32 Rad na visini: skela, dizalica sa korpom, viseća platforma, duge merdevine, kosi krovovi uz upotrebu alpinističke opreme (dijagnostika i rad po započetom satu)  20,00 KM
33 Rad na čišćenju smetljarnika, tavana i drugih prostora sa neugodnim mirisma uz korištenje zaštitne maske (rad po započetom satu) 20,00 KM
34 Izrada i isporuka cilindričnog ključa (po komadu) 2,00 KM
35 REL zavarivanje (rad po započetom satu) 20,00 KM
36 Gasno zavarivanje acetilen+kisik (rad po započetom satu) 20,00 KM
37 Bravarsko otvaranje običnih vrata (rad)  40,00 KM
38 Usluga prevoza PP aparata na ispitivanje/certificiranje (po komadu) 5,00 KM
39 Zamjena frekventnog regulatora lifta (rad) 600,00 KM
40 Pravne radnje (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku, izrade prijedloga ugovora, izjašnjenja, žalbe) Besplatno
41 Ostali radovi Po ponudi
42 Kooperantske usluge/radovi Prema cjenovniku, ponudi kooperanta
Sarajevo, 14.12.2021.

RB. 2, 3, 4 odnosi se na radove čija cijena nije precizirana ovim cjenovnikom, tj. rednim brojevima 5-42.

Rad u vanredno vrijeme podrazumijeva subotu, nedjelju, praznike i radne dane u periodu 16:30-08:00.

Cjenovnik stupa na snagu 01.01.2022. godine.

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Cjenovnik usluga za radove koji ne spadaju u održavanje zajednčkih dijelova zgrada

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-om
1 Renoviranje stana                        Po ponudi
2 Zamjena instalacija vode Po ponudi
3 Fina montaža sanitarija  Po ponudi
4 Postavljanje keramičkih pločica   Po ponudi
5 Krečenje stana u nijansiranim bojama Po ponudi
6 Postavljanje lustera Po ponudi
7 Zamjena table sa osiguračima (rad) 100,00 KM/kom
8 Zamjene diferencijalne FID sklopke (rad) 25,00 KM/kom
9 Postavljanje indikatora (rad) 30,00 KM/kom
10 Postavljanje prekidača (rad), utičnica (rad), sijaličnih grla (rad) 15,00 KM/po započetom satu
11 Zamjena bojlera (rad) 60,00 KM/kom
12 Zamjena grijnih tijela (rad) 70,00 KM/po grijnom tijelu
13 Krečenje stana u bijeloj boji (rad+materijal) 2,50 KM/m2
14 Krečenje stana u bijeloj boji sa struganjem i gletovanjem (rad+materijal) 7,00 KM/m2
15 Čišćenje stana (rad) 10,00 KM/h
16 Čišćenje stana (rad+materijal) 12,00 KM/h
17 Ostali radovi Po ponudi
Sarajevo, 14.12.2021. godine

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Iznos naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja propisan je od strane Vlade Kantona Sarajevo i iznosi: