OKI Upravitelj cjenovnik

Cjenovnik usluga - Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i uprvaljanje zgradama

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-a
1 Provizija upravitelja  12%
2 Cijena sata radnika (rad prema radnom nalogu po započetom satu) 10,00 KM
3 Cijena sata radnika u vanredno vrijeme (rad prema radnom nalogu po započetom satu) 15,00 KM
4 Prijem poziva, otvaranje naloga, dolazak na adresu i povratak Besplatno
5 Izrada predmjera i predračuna po zahtjevu predstavnika Besplatno
6 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa dva lifta) 45,00 KM zaključno sa 5.stanicom    + 3,00 KM svaka slijedeća stanica
7 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa jednim liftom) 50,00 KM zaključno sa 5.stanicom    + 3,00 KM svaka slijedeća stanica
8 Održavanje hidrofleks postrojenja 34,00 KM
9 Održavanje higijene stubišta  0,064 KM/m2
10 Osiguranje zajedničkih dijelova (nije oporezujuće) 0,025 KM/m2  
11 Preventivno pročepljenje kanalizacije (po kanalu) 29,50 KM 
12 Čišćenje odvoda ručnom sajlom 25,00 KM
13 Mašinsko pročepljenje odvoda - Ridgid K-45 30,00 KM
14 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-60 49,50 KM
15 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K1500 70,00 KM
16 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid KJ-3100 vodeni mlaznik 90,00 KM
17 Ručno čišćenje podruma od mulja,fekalija sa odnosom otpadnog materijala                     50,00 KM/h
18 Snimanje kanalizacione instalacije kamerom SeeSnake Compact 2 150,00 KM
19 Zamjena kupatilskih odvoda (rad) 120,00 KM
20 Zamjena kuhinjskih odvoda (rad) 60,00 KM
21 Zamjena šiber ventila DN80 (rad) 100,00 KM
22 Zamjena šiber ventila DN65 (rad) 90,00 KM
23 Zamjena šiber ventila DN50 (rad) 80,00 KM
24 Zamjena ventila (kugla i točak) 2" (rad) 40,00 KM
25 Zamjena ventila (kugla i točak) 5/4", 6/4" (rad) 35,00 KM
26 Zamjena ventila 1/2", 3/4", 1" (rad) 15,00 KM
27 Zamjene automata stubišne rasvjete (rad+materijal) 60,00 KM
28 Ugradnje zaštitnog kontaktera stubišne rasvjete (rad + materijal) 50,00 KM
29 Izrada i isporuka cilindričnog ključa 2,00 KM
30 Isporuka i postavljanje PP aparata S6 58,00 KM
31 Isporuka i postavljanje PP aparata S9 67,00 KM
32 Isporuka i postavljanje hidrantskog crijeva s mlaznicom 80,00 KM
33 Pravne radnje (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku...) Besplatno
34 Pravne usluge (izrade prijedloga ugovora, odgovori na tužbe, izjašnjenja, žalbe...) Besplatno 
35 Ostali radovi Po ponudi

 

Sarajevo, 02.04.2018. godine

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Cjenovnik usluga za radove koji ne spadaju u održavanje zajednčkih dijelova zgrada

RB OPIS CIJENE SA PDV-om
1 Renoviranje stana                        Po ponudi
2 Zamjena instalacija vode Po ponudi
3 Fina montaža sanitarija  Po ponudi
4 Postavljanje keramičkih pločica   Po ponudi
5 Krečenje stana u nijansiranim bojama Po ponudi
6 Postavljanje lustera Po ponudi
7 Zamjena table sa osiguračima (rad) 100,00 KM/kom
8 Zamjene diferencijalne FID sklopke (rad) 25,00 KM/kom
9 Postavljanje indikatora (rad) 30,00 KM/kom
10 Postavljanje prekidača (rad), utičnica (rad), sijaličnih grla (rad) 15,00 KM/po započetom satu
11 Zamjena bojlera (rad) 60,00 KM/kom
12 Zamjena grijnih tijela (rad) 70,00 KM/po grijnom tijelu
13 Krečenje stana u bijeloj boji (rad+materijal) 2,30 KM/m2
14 Krečenje stana u bijeloj boji sa struganjem i gletovanjem (rad+materijal) 7,00 KM/m2
15 Čišćenje stana (rad) 6,00 KM/h
16 Čišćenje stana (rad+materijal) 8,00 KM/h
17 Dubinsko čišćenje ugaone garniture ili trosjed-dvosjed-fotelja 40,00 KM
18 Dubinsko čišćenje tepiha i madraca 2,50 KM/m2
19 Dubinsko čišćenje stolica, taburea 2,50 KM/kom
20 Ostali radovi Po ponudi
Sarajevo, 02.04.2018. godine

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Iznos naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja propisan je od strane Vlade Kantona Sarajevo i iznosi: