OKI Upravitelj cjenovnik

Cjenovnik usluga - Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-a
1 Provizija upravitelja  Definisana ugovorom
2 Cijena sata radnika: ponedjeljak - petak 8:00 - 16:30 (dijagnostika i rad po započetom satu):  
       Općine: Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilidža (osim Hrasnice) 15,00 KM
       Hrasnica i Općina Vogošća 20,00 KM
       Općine: Hadžići, Ilijaš, Trnovo 25,00 KM
3 Cijena sata radnika: subota 9:00 - 15:00 (dijagnostika i rad po započetom satu) Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2
4 Cijena sata radnika: ponedjeljak-petak 0:00-8:00, 16:30-24:00, subota 0:00-9:00, 15:00-24:00, nedjelja i za dane praznika (dijagnostika i rad po započetom satu) + dolazak na adresu i povratak Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2 + 15,00 KM (dolazak na adresu i povratak)
5 Izrada predmjera/predračuna/ponuda po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika Besplatno 
6 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa dva lifta) 45,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica
7 Cijena održavanja lift postrojenja (za ulaze sa jednim liftom) 50,00 KM zaključno sa 5.stanicom + 5,00 KM svaka slijedeća stanica
8 Održavanje hidrofleks postrojenja 40,00 KM
9 Održavanje sprinkler sistema za gašenje požara 40,00 KM
10 Održavanje higijene stubišta (za ulaze čija stambena površina iznosi iznad 600m2 - dva puta sedmično - jednom suho i  jednom mokro; za ulaze čija stambena površina iznosi ispod 600m2 - jednom sedmično - mokro) 0,072 KM/m2 stambene površine
11 Generalno čišćenje i čišćenja koja nisu precizirana r.b. 10 (rad po započetom satu) 10,00 KM
12 Rad mašine za čišćenje za generalna čišćenja (rad po započetom satu) 20,00 KM
13 Preventivno pročepljenje kanalizacije (rad po kanalu) 30,00 KM
14 Čišćenje odvoda ručnom sajlom 40,00 KM
15 Mašinsko pročepljenje odvoda - Ridgid K-45 50,00 KM
16 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-60 70,00 KM
17 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-1500 90,00 KM
18 Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid KJ-3100 vodeni mlaznik 110,00 KM
19 Iscrpavanje otpadnih voda i ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija sa odnosom otpadnog materijala (rad po započetom satu) 50,00 KM
20 Snimanje kanalizacione instalacije kamerom SeeSnake Compact 2 200,00 KM
21 Upotreba lokatora za pozicioniranje kamere u kanalizacionim/oborinskim instalacijama za određivanje pozicije začepljenja ili puknuća instalacije 50,00 KM
22 Pročepljenje vodovodne instalacije kompresorom (rad po stambenoj jedinici) 40,00 KM
23 Zamjena i sanacija vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije i instalacije oborinskih voda (dijagnostika i rad po započetom satu) 25,00 KM
24 Rad na sanaciji hidranstke mreže (dijagnostika i rad po započetom satu) 20,00 KM
25 Rad na popravkama hidrofleks postrojenja (dijagnostika i rad po započetom satu) 20,00 KM
26 Rad na visini: skela, dizalica sa korpom, viseća platforma, duge merdevine, kosi krovovi uz upotrebu alpinističke opreme (dijagnostika i rad po započetom satu)  25,00 KM
27 Rad na čišćenju smetljarnika, tavana i drugih prostora sa neugodnim mirisma uz korištenje zaštitne maske (rad po započetom satu) 25,00 KM
28 REL zavarivanje (rad po započetom satu) 25,00 KM
29 Gasno zavarivanje acetilen+kisik (rad po započetom satu) 25,00 KM
30 Bravarsko otvaranje običnih vrata (rad)  50,00 KM
31 Zamjena frekventnog regulatora lifta (rad) 600,00 KM
32 Usluga pravljenja sigurnosne kopije videozapisa  40,00 KM
33 Usluga prevoza PP aparata na ispitivanje/certificiranje (po komadu) 5,00 KM
34 Izrada ključa za standardni cilindar (po komadu) 2,00 KM
35 Pravne radnje u vezi utuživanja etažnih vlasnika za neizmirene obaveze nastale po osnovu upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku) Besplatno
36 Ostali radovi Po ponudi
37 Kooperantske usluge/radovi Prema cjenovniku, ponudi kooperanta
Sarajevo, 28.12.2022. godine

RB. 2, 3, 4 odnosi se na radove čija cijena nije precizirana ovim cjenovnikom, tj. rednim brojevima 6-37.

OKI Upravitelj zadržava pravo da izvrši promjenu cijena u slučaju izmjene zakona o minimalnoj plati i /ili u zavisnosti od povećanja stope inflacije, o čemu ćete biti obavješteni putem naše web stranice, facebook stranice, kao i dostavljenje analitičke kartice.

Cjenovnik stupa na snagu 01.01.2023. godine.

Cjenovnik važi do 30.09.2023. godine.

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Cjenovnik usluga za radove koji ne spadaju u održavanje zajednčkih dijelova zgrada

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-om
1 Renoviranje stana Po ponudi
2 Zamjena instalacija vode Po ponudi
3 Fina montaža sanitarija Po ponudi
4 Postavljanje keramičkih pločica Po ponudi
5 Krečenje stana u bijeloj boji ili nijansiranim bojama
Po ponudi
6 Postavljanje lustera Po ponudi
7 Zamjena table sa osiguračima, diferencijalne FID sklopke
Po ponudi
8 Postavljanje indikatora, prekidača, utičnica, sijaličnih grla
Po ponudi
9 Zamjena bojlera (rad) Po ponudi
10 Zamjena grijnih tijela (rad) Po ponudi
11 Čišćenje stana (rad) 10,00 KM/h
12 Čišćenje stana (rad+materijal) 12,00 KM/h
13 Ostali radovi Po ponudi
Sarajevo, 28.12.2022. godine

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Iznos naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja propisan je od strane Vlade Kantona Sarajevo i iznosi: