OKI Upravitelj cjenovnik

Cjenovnik usluga - Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama

RB

OPIS

CIJENE BEZ PDV-a

1

Provizija upravitelja 

Definisana ugovorom

2

Cijena sata radnika: ponedjeljak - petak 8:00 - 16:30 (dijagnostika i rad po započetom satu):

 

Općine: Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Ilidža (osim Hrasnice)

15,00 KM

Hrasnica i Općina Vogošća

20,00 KM

Općine: Hadžići, Ilijaš, Trnovo

25,00 KM

3

Cijena sata radnika: ponedjeljak-petak 0:00-8:00, 16:30-24:00, subota, nedjelja, dani praznika (dijagnostika i rad po započetom satu)

Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 2

4

Dolazak na adresu i povratak: ponedjeljak - petak 8:00 - 16:30  (po radnom nalogu za stavke pod rednim brojevima: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

15,00 KM

5

Dolazak na adresu i povratak: ponedjeljak-petak 0:00-8:00, 16:30-24:00, subota, nedjelja, dani praznika (po radnom nalogu za stavke pod rednim brojevima: 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

Uvećano za 50 % u odnosu na stavke pod r.br. 4

6

Cijena održavanja lift postrojenja

50,00 KM zaključno sa 5. stanicom + 5,00 KM svaka sljedeća stanica

7

Održavanje hidrofleks postrojenja

40,00 KM

8

Održavanje sprinkler sistema za gašenje požara

40,00 KM

9

Održavanje higijene stubišta (za ulaze čija stambena površina iznosi iznad 600m2 - dva puta sedmično - jednom suho i jednom mokro; za ulaze čija stambena površina iznosi ispod 600m2 - jednom sedmično - mokro)

0,075 KM/m2

stambene površine

10

Generalno čišćenje i čišćenja koja nisu precizirana r.b. 9 (rad po radniku po započetom satu)

13,00 KM

11

Rad mašine za čišćenje za generalna čišćenja (rad po radniku po započetom satu)

25,00 KM

12

Zamjene ili popravke usponskog voda od GRMO do RMO (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu)

30,00 KM

13

Preventivno pročepljenje kanalizacije (rad po kanalu)

30,00 KM

14

Čišćenje odvoda ručnom sajlom

40,00 KM

15

Mašinsko pročepljenje odvoda - Ridgid K-45

50,00 KM

16

Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-60

70,00 KM

17

Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid K-1500

90,00 KM

18

Mašinsko pročepljenje kanalizacije - Ridgid KJ-3100 vodeni mlaznik

110,00 KM

19

Iscrpavanje otpadnih voda i ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija sa odnosom otpadnog materijala (rad po radniku po započetom satu)

50,00 KM

20

Snimanje kanalizacione instalacije kamerom SeeSnake Compact 2

200,00 KM

21

Upotreba lokatora za pozicioniranje kamere u kanalizacionim/oborinskim instalacijama za određivanje pozicije začepljenja ili puknuća instalacije

 

50,00 KM

22

Pročepljenje vodovodne instalacije kompresorom (rad po započetom satu)

20,00 KM

23

Zamjena odvodne instalacije (rad po započetom satu)

20,00 KM

24

Rad na popravkama hidrofleks postrojenja (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu)

20,00 KM

25

Rad na sanaciji hidrantske mreže (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu)

20,00 KM

26

Zamjena i sanacija vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije i instalacije oborinskih voda (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu)

25,00 KM

27

Rad na visini: skela, dizalica sa korpom, viseća platforma, duge merdevine, kosi krovovi uz upotrebu alpinističke opreme (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) 

25,00 KM

28

Hidroizolaterski radovi na krovu (dijagnostika i rad po radniku po započetom satu) 

20,00 KM

29

Rad na čišćenju smetljarnika, tavana i drugih prostora sa neugodnim mirisima uz korištenje zaštitne maske (rad po radniku po započetom satu)

25,00 KM

30

REL zavarivanje (rad po započetom satu)

25,00 KM

31

Gasno zavarivanje acetilen+kisik (rad po započetom satu)

25,00 KM

32

Bravarsko otvaranje običnih vrata (rad) 

50,00 KM

33

Zamjena frekventnog regulatora lifta (rad)

600,00 KM

34

Usluga pravljenja sigurnosne kopije videozapisa

40,00 KM

35

Usluga prevoza PP aparata na ispitivanje/certificiranje (po komadu)

5,00 KM

36

Izrada ključa za standardni cilindar (po komadu)

2,00 KM

37

Izrada predmjera/predračuna/ponuda po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika

Besplatno

38

Pravne radnje u vezi utuživanja etažnih vlasnika za neizmirene obaveze nastale po osnovu upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade (sastav tužbe, sastav izvršenja, pribavljanje raznih dokumenata u parničnom i izvršnom postupku)

Besplatno

39

Izdavanje potvrda o izmirenim obavezama za održavanje

Besplatno

40

Ostali radovi i usluge

Po ponudi

41

Kooperantske usluge/radovi

Prema cjenovniku, ponudi kooperanta

Sarajevo, 28.09.2023.

 RB 2, 3 odnosi se na radove čija cijena nije precizirana ovim cjenovnikom, tj. rednim brojevima 6-36.

Cjenovnik stupa na snagu 01.10.2023. godine. 

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Cjenovnik usluga za radove koji ne spadaju u održavanje zajednčkih dijelova zgrada

RB OPIS CIJENE BEZ PDV-om
1 Renoviranje stana Po ponudi
2 Zamjena instalacija vode Po ponudi
3 Fina montaža sanitarija Po ponudi
4 Postavljanje keramičkih pločica Po ponudi
5 Krečenje stana u bijeloj boji ili nijansiranim bojama
Po ponudi
6 Postavljanje lustera Po ponudi
7 Zamjena table sa osiguračima, diferencijalne FID sklopke
Po ponudi
8 Postavljanje indikatora, prekidača, utičnica, sijaličnih grla
Po ponudi
9 Zamjena bojlera (rad) Po ponudi
10 Zamjena grijnih tijela (rad) Po ponudi
11 Čišćenje stana (rad) Po ponudi
12 Čišćenje stana (rad+materijal) Po ponudi
13 Ostali radovi Po ponudi
Sarajevo, 28.09.2023. godine

*Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi prethodni.


Iznos naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja propisan je od strane Vlade Kantona Sarajevo i iznosi: