Adaptacija i renoviranje

Pored usluga koje spadaju u održavanje zajedničkih dijelova zgrada nudimo i radove koji ne spadaju u održavanje zajedničkih dijelova:

 • Renoviranje stana;
 • Molersko-farbarski radovi u stanu u bijeloj boji i nijansiranim bojama;
 • Postavljanje keramičkih pločica;
 • Zamjena instalacija vode;
 • Fina montaža sanitarija;
 • Zamjena grijnih tijela;
 • Postavljanje lustera;
 • Zamjena table sa osiguračima;
 • Zamjena bojlera;
 • Postavljanje indikatora;
 • Sitni radovi u stanu (postavljanje utičnica, sijaličnih grla i dr.);
 • Čišćenje stana.