Vodovod & Kanalizacija

Služba "vodovod i kanalizacija" ima 11 vodoinstalatera. Službom rukovode inžinjer građevine i tehničar.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo na poslovima održavanja zajedničkih dijelova instalacija vode i kanalizacije, kao i instalacije koja ne spada u održavanje zajedničkih dijelova zgrade.

Osposobljeni smo, kako stručno tako i tehnički, za izvršavanje vodoinstalaterskih radova sa raznim vrstama materijala koji su dostupni tržištu, kao što su AQUATERM, REHAU, PEXFIT PRO, GEBERIT, VARGON, EKO plastika, CU cijevi, pocinčane cijevi, UKC cijevi, SML cijevi.

Vršimo ugradnju vodomjera sa radijskim očitanjem po propisima KJKP Vodovoda i Kanalizacije Sarajevo, zamjenu kompletne vodovodne i odvodne instalacije u stanu, kao i radove na osposobljavanju hidrantske instalacije.

Trenutno održavamo preko 70 hidrofleks postrojenja u Kantonu Sarajevo. Tekuće održavanje i servisiranje hidrofleks postrojenja obuhvata:

  1. Kontrolu rada pumpi;
  2. Zamjenu redoslijeda uključenja pumpi;
  3. Usklađivanje rada tlačnih sklopki;
  4. Dopunjavanje expanzionih posuda zrakom;
  5. Pregled ispravnosti kuglastih i nepovratnih ventila;
  6. Zatvaranje vode i provjera rada ulaznih tlačnih sklopki i sondi/tranmitera pritiska;
  7. Provjera ispravnosti elektro opreme u komandnom ormaru;
  8. Utrošak sitnog spojnog i potrošnog materijala;
  9. Konstatovanje eventualnog kvara na hidroflex postrojenjima;
  10. Prijava kvarova ovlaštenom predstavniku, ako radovi ne spadaju u tekuće održavanje i servisiranje hidroflex postrojenja uz dostavljanje predmjera i predračuna radova sa nevedenim garantnim rokom za rad i ugrađene dijelove.

Na tekućem održavanju i servisiranju hidrofleks postrojenja rade dva stručno osposobljena montera u ekipi, vodoinstalater i električar uz korištenje vozila sa potrebnim alatom i opremom za servis.

Hidrofleks postrojenja imaju primjenu i funkciju u sistemima za povišenje pritiska i protivpožane zaštite.

Uposlenici angažovani na radovima na kanalizacionoj instalaciji vrše snimanje, rekonstrukciju kanalizacione instalacije, kao i pročepljenje kanalizacije.

Rezultat slika za seesnake compact 2

Snimanje instalacije kanalizacije vršimo sa kamerom SeeSnake Compact 2, koja može snimiti instalacije profila Ø 50-160 mm (ukoliko je instalacija prohodna).

Pročepljenje kanalizacije se vrši sljedećim mašinama:

Rezultat slika za ridgid kj3100

Mašina RIDGID KJ-3100 vrši pročepljenje kanalizacije pritiskom vode (do 205 bara). Usljed potreba, etažnim vlasnicima pružili smo mogućnost vršenja preventivnih pročepljenja kanalizacije od šahtova prema zgradi.

Rezultat slika za k 1500 a ridgid

Mašina RIDGID K-1500 je mašina koja je opremljena motorom snage 1500 W, pročepljenje kanalizacije obavlja sekcionim sajlama Ø 22 i 32 mm, I korisiti se za pročepljenja cijevi Ø 110-250 mm.

Rezultat slika za RIDGID K-60

Mašina RIDGID K-60 koristi sekcione sajle Ø 16 i 22 mm za pročepljenja odvodne instalacije u stanovima profila Ø 40-110 mm.
Ridgid Uređaj za čišćenje cijevi K-45 AF - ProfiCentar.ba Mašina RIDGID K-45 AF namjenjena je za pročepljavanje odvodne instalacije sajlama Ø 8 I 10 mm a pročepljava profil cijevi Ø 20 – 75 mm.