Građevina

Služba "građevina" ima 16 majstora. Službom rukovode dva inžinjera građevine.

Građevinski radovi (gradnja, adaptacija, rekonstrukcija) koje izvodimo:

  • zemljani radovi
  • betoski i armirano-betonski
  • zidarski
  • tesarski
  • fasaderski
  • molerski
  • keramičarski
  • krovopokrivački (ravni i kosi krovovi)
  • limarski

Posebno izdvajamo sljedeće radove: hidroizolacija ravnog krova, zamjena crijepova, sanacija krovne konstrukcije, krečenje zajedničkih prostorija, termoizolacija, betoniranje trotoara, sanacija ulaznih podesta, malterisanje, zidanje, šalovanje, armiranje, zamjena postojećih keramičkih pločica i dr.

Gradimo sa svim poznatim klasičnim građevinskim materijalima proizvođača: Baumit, Kema, Bitumenka, Ytong, Tondach, Austroterm, Ceresit, JUB, Chromos, Caparol, Helios i dr.