Održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama

Pružanje usluga održavanja objekata

visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine.

Trenutno zapošljava 120 osoba. Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru usluga. Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

Opširnije

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 35.000 etažnih vlasnika (1.700 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje.

Novosti

Intervencija

061 379 515

Prijava kvarova

033 468 506

Finansijska služba

033 767 150

Pravna služba

033 767 151