Lift postrojenje

Služba "lift postrojenje" ima 12 servisera (elektrotehničar/elektroinstalater energetike, elektronike ili mašinski tehničar). Službom rukovodi diplomirani inžinjer elektrotehnike.

Ukupan broj liftova, koji se nalaze na objektima na kojima je OKI Upravitelj upravnik zgrade, iznosi 660. Od 660 liftova OKI upravitelj održava 496, dok kooperanti održavaju 164 lifta. OKI Upravitelj također održava 29 liftova za druga pravna lica.

Služba za održavanje liftova je opremljena i obučena za servisiranje liftova različitih proizvođača. Serviseri su stručno osposobljeni, za što smo, prvi u Bosni i Hercegovini, dobili Odobrenje o stručnoj osposobljenosti održavatelja liftova.

Redovno održavanje (servisiranje) lifta obuhvata:

1. pregled postrojenja lifta i kontrolu njegova rada, prema uputstvu za upotrebu i održavanje,

2. otklanjanje utvrđenih nedostataka, te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a posebno:

 • provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna,
 • provjeru nosive užadi ili lanaca ili traka i njihove veze s kabinom i protuutegom,
 • provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja,
 • provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem pregledom izolacije,
 • provjeru priključaka na gromobransku instalaciju,
 • čišćenje i podmazivanje dijelova lifta,
 • provjeru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju,
 • provjeru nužnih izlaza,
 • provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta.

Služba je također osposobljena i za sanacije liftova. Prilikom sanacije liftova vrši se djelimična ili potpuna zamjena dijelova lift postrojenja.

Pod djelimičnom zamjenom dijelova lift postrojenja podrazumjeva zamjenu upravljačke grupe lifta, revizione kutije, kabinskog pozivnog tabloa, vanjskih pozivnih ploča i instalacije u mašinskoj prostoriji lifta, voznom oknu i na kabini lifta.

Pod potpunom zamjenom dijelova lift postrojenja podrazumjeva se zamjena elektromotornog pogona lifta sa svim pratećim mehaničkim dijelovima, zamjena pogonskih sajli, zamjena kabine, zamjena graničnika brzine, zamjenu upravljačke grupe lifta, revizione kutije, kabinskog pozivnog tabloa, vanjskih pozivnih ploča i instalacije u mašinskoj prostoriji lifta, voznom oknu i na kabini lifta.

Naše društvo radi na pripremi i montaži sopstevnih upravljačkih ormara sa mikroprocesorskim upravljanjem, kabinskih i vanjskih pozivnih tabloa i prateće instalacije. Prilikom pripreme upravljačkih ormara koristimo mikroprocesorske ploče, pozivne tastere i displeje proizvođača iz Turske, a ostalu opremu proizvođača Schrack Technick iz Austrije, Schneider Electric iz Francuske i ABB iz Švedske.

Na svim liftovima koje servisiramo, jednom godišnje, vrši se obavezni kontrolno-tehnički pregled lifta na osnovu kojeg se dobija upotrebna dozvola za lift kao i primjedbe na eventualne nedostatke koji se moraju ukloniti u što kraćem roku. Ukoliko lift ne zadovoljava minimalne sigurnosne uslove za isti se ne može dobiti upotrebna dozvola i on se isključuje iz upotrebe do otklanjanja kvarova. Tehnički pregled lifta vrše Imenovana tijela Tehnoinspekt d.o.o. iz Sarajeva i Multiteh d.o.o. iz Zenice.

Od ukupnog broja liftova (660) trenutno za 632 lifta postoji važeća upotrebna dozvola/tehnički pregled, odnosno 95,75 %.

Sve radnje tokom održavanja lifta baziramo na propisima Naredbe o sigurnosti liftova (Sl. Glasnik BiH br. 99/12) i stantard BAS EN ISO 9001.

Pregled broja liftova po proizvođaču:

 • 315 liftova - Europrost
 • 164 liftova - David Pajić DAKA
 • 118 liftova - Rade Končar
 • 23 liftova - Schindler
 • 40 liftova - ostali

Pregled broja liftova po godini proizvodnje:

 • 11 liftova - 1951.-1960.
 • 29 liftova - 1961.-1970.
 • 100 liftova - 1971.-1980.
 • 195 liftova - 1981.-1990.
 • 12 liftova - 1991.-2000.
 • 68 liftova - 2001.-2010.
 • 245 liftova - 2011.-2020.

Problemi na starijim liftovima:

Sve se češće dešavaju kvarovi, koji su uzrokovani dotrajalošću, starošću, neadekvatnom upotrebom (preopterećenje lifta iznad nosivosti, vandalsko ponašanje u liftu, korištenje putničkog lifta za prevoz kabastih stvari, oštećenje unutrašnjosti lifta), a koji zahtjevaju značajna finansijska ulaganja:

 • Dotrajalost pogonske mašine – procjenjena cijena zamjene pogonske mašine cca 4.000 KM;
 • Starost i/ili dotrajalost elektroinstalacijskih dijelova upravljačke grupe (elektromehaničke brave, diktatori, elektromehanički releji, sklopnici, transformatori, regulatori brzine, inspekcijske kutije, kabinski i vanjski pozivi i elektroinstalacijski vodovi) – procjenjena cijena zamjene elektroinstalacijskih dijelova upravljačke grupe cca. 5.000 KM – 8.000 KM u zavisnosti od broja stanica;
 • Starost i/ili dotrajalost mehaničkih dijelova (pogonske i otklonske užnice, vučne sajle, šine po kojim se kreću kabina i protuteg, zahvatni uređaji, prilazna vrata, ramovi kabina i kabine) - procjenjena cijena zamjene mehaničkih dijelova u zavisnosti koji dio ili dijelovi se mijenjaju cca. 600 KM – 3.000 KM

Dodatni problem u vezi popravke starijih liftova je nemogućnost nabavke rezervnih dijelova, jer proizvođači koji su vršili ugradnju liftova (David Pajić DAKA, Rade Končar, Radnik Zagreb) više ne postoje, niti iko proizvodi rezervne dijelove za te vrste liftova. Ovim problemom je obuhvaćeno 289 liftova, odn. 43,78 %.

Problemi na novijim liftovima:

 • Etažni vlasnici ne znaju da su prividno suvlasnici lifta. Naime, izvođač kojeg je angažovao investitor, posjeduje softver preko kojeg je moguće definisati parametre rada lifta, odnosno upravljati korištenje lifta. Time je prepušteno na volju izvođača hoće li etažni vlasnici/korisnici lifta moći koristiti lift i u slučaju da se iz nekih razloga ta firma “ugasi“.
 • Nepredvidivi visoki troškovi nabavke pojedinih uređaja na liftu, poput frekventnih regulatora – zamjena istog 2.000 KM -12.000 KM.

Prethodno navedene dvije stavke onemogućavaju etažnim vlasnici izbor firme za održavanje lifta.