Hitna intervencija

Hitna intervencija je aktivnost kojom se otklanjaju uzroci neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi koji se zateknu u objektu ili pored objekta u dometu opasnosti, kao i neposredne opasnosti za oštećenje imovine ili su ugroženi elementarni životni uvjeti u zgradi (snabdijevanje vodom, gasom, električnom energijom i grijanjem).

Hitna intervencija podrazumijeva dovođenje uzroka opasnosti u vremenski ograničeno kontrolisano stanje, u najkraćem mogućem roku.

Radovima hitne intervencije upravitelj pristupa po osnovu praćenja stanja zgrade, po prijemu informacije o potrebi hitne intervencije od strane nadležne inspekcije, predstavnika etažnih vlasnika, etažnog vlasnika, sredstava javnog informisanja ili na drugi način i o tome odmah obavještava predstavnika etažnih vlasnika.

Radovi hitne intervencije obuhvataju popravku, zamjenu dijelova ili poduzimanje radnje koja rezultira smanjenjem posljedica kvara i to:

 • na liftu, oslobađanje lica iz zaglavljenog lifta,
 • na plinskoj instalaciji,
 • na fasadi ili krovu kad je potrebno skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbjednost ljudi i imovine, te stavljanje upozorenja opasnosti (ili obezbjeđivanjem zone opasnosti),
 • na dijelu oštećenog krovnog pokrivača u cilju zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina,
 • u zajedničkim prostorima zgrade kad se utvrdi da viseći dijelovi predstavljaju neposrednu opasnost,
 • kanalizacione ili vodovodne cijevi ili njenih dijelova u zgradi ili stanu,
 • uređaju za povećanje pritiska vode i njegovih dijelova kada zgrada ostane bez vode,
 • pročepljenje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekciju prostorija u zgradi ili stanu,
 • izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi,
 • utvrđivanje i otklanjanje uzroka nestanka električne energije zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade,
 • utvrđivanje i otklanjanje uzroka povišenog napona dodira (>65V) na uređajima i instalaciji u zgradi i stanu,
 • instalaciji centralnog grijanja,
 • koji mogu dovesti do požara,
 • oštećenja i začepljenja instalacije za odvod produkata

OKI Upravitelj d.o.o. za hitne intervencije ima ekipe na raspolaganju 24 sata dnevno, uključujući i dane vikenda, kao i praznike. Brojevi telefona dostupni 24 sata dnevno su:

 • 061/379-515
 • 033/468-506
 • 033/473-215