Informacije

Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine.

OKI UPRAVITELJ je član Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i član Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovini.

OKI UPRAVITELJ je vodeći u djelatnosti sa udiom na tržištu od preko 37%. Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 46.000 etažnih vlasnika (1.780 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta. Na godišnjem nivou se više od 2.000 etažnih vlasnika odluči za izbor OKI Upravitelja za upravnika zgrade. Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokrivamo vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Pored navedenog naše usluge je koristilo preko 200 privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo.

OKI UPRAVITELJ je dobitnik niz priznanja:

 • Certifikat bonitetne pouzdanosti 2016, kojim se OKI Upravitelj nalazi među 10% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini od ukupno 30.738.
 • Certifikat bonitetne pouzdanosti 2017, kojim se OKI Upravitelj nalazi među 12% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini od ukupno 31.554.
 • Certifikat bonitetne pouzdanosti 2018, kojim se OKI Upravitelj nalazi među 14% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini od ukupno 32.292.
 • Certifikat bonitetne pouzdanosti 2019, kojim se OKI Upravitelj nalazi među 16% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini od ukupno 097.
 • Certifikat bonitetne pouzdanosti 2021, kojim se OKI Upravitelj nalazi među 12% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini od ukupno 956.
 • Učesnik u projektu Pouzdanost 2019.
 • Učesnik u projektu Pouzdanost 2021.
 • Bonitetni status „Kontinuitet pouzdanosti“ i priznanje za kontinuitet nadprosječnih poslovnih rezultat „Zvijezda bonitetne pouzdanosti“.
 • Rangiranje među 659 brzorastućih kompanija(među 2%) u Bosni i Hercegovini, na osnovu sveohuhvatne analize i rangiranja domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta.

Bonitetno pouzdane kompanije su one čije poslovanje i imovinsko stanje prema stručnim kriterijima za dodjelu Certifikata bonitetne pouzdanosti oslikavaju njihovu iznadprosječnu uspješnost i finansijsku pouzdanost na području Bosne i Hercegovine. Prema kriterijima LRC-a, agencije za ocjenu kreditne sposobnosti, nosilac Certifikata bonitetne pouzdanosti je smješten u elitnu grupu finansijski najpouzdanijih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Bonitetna ocjena OKI Upravitelj-a: 5 (maksimalna). Rang OKI Upravitelj-a u djelatnosti: 1.

Ponudu za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije o našem radu posjetite našu facebook stranicu.


Tehnička služba

 • Stručna radna snaga (3 inžinjera građevine, 3 inžinjera elektrotehnike, 2 inžinjera mašinstva, 54 majstora);
 • Servis i otklanjanje svih vrsta kvarova na zajedničkim dijelovima, uređajima i instalacijama zgrade;
 • Služba za hitne intervencije je mobilna 24 sata dnevno (radni dani, vikend i praznici);
 • Posjedujemo vlastite magacine materijala i dvije radionice (bravarsku radionicu i radionicu za održavatelje lifotva);
 • Raspolažemo vlastitim servisima za redovno i interventno održavanje;
 • Raspolažemo savremenim mašinama za rad.

Služba održavanja higijene

 • Radna snaga (78 higijeničarki);
 • Održavanje higijene stubišta dva puta sedmično (metenje i pranje) sa dezinfekcijom;
 • Generalno čišćenje – po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika;
 • Čišćenje po pozivu – zavisno od potrebe i po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika;
 • Mašinsko čišćenje sa savremenim mašinama za čišćenje.

Pravna služba

 • Stručna radna snaga (3 diplomirana prvanika);
 • Godišnje, pred nadležnim sudom, pokrećemo postupke radi prinudne naplate - utužujemo neplatiše;
 • Tromjesečno dostavljamo opomene etažnim vlasnicima koji ne plaćaju propisanu naknadu;
 • Stojimo vam na raspolaganju u slučaju potrebe za pravnim savjetima, tumačenjem propisa i sl;
 • Predstavnicima etažnih vlasnika pružamo pomoć (upute) oko pokretanja procedure promjene upravnika.

Finansijska služba

 • Stručna radna snaga (2 diplomirana ekonimista).
 • Raspolažemo sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova, evidencija, izvještaja, planova, radnih naloga, materijala, koji je namjenski napravljen za ovu djelatnost.
 • Mjesečno dostavljamo izvještaje o troškovima i uplatama etažnih vlasnika.
 • Vodimo odvojenu knjigovodstvenu evidenciju i operativno finansijsko poslovanje za svaku zgradu.
 • Telefonski ili putem e-maila možete svakodnevno izvršiti provjeru o stanju na računu i dugovanjima, te uvid u fakturisane radove.
 • Dostava e-uplatnice na e-mail adresu.

Plaćanje naknade bez provizije

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to:

 • U poslovnicama OKI UPRAVITELJ-a na adresama: Želimira Vidovića Kelija 5 (Dobrinja), Ćemaluša 6 (Centar)
 • U poslovnicama UNION BANKE na adresama: Hamdije Kreševljakovića 19 (Centar), Ferhadija 15 (Stari Grad), Topal Osman Paše 26 (Grbavica), Trg solidarnosti 13 (Alipašino polje), Rustempašina 3 (Ilidža)

Pogodnosti

 • Kreditiranje u visini od jednog mjesečnog zaduženja ulaza u zavisnosti od procenta naplate i mjesečnog zaduženja ulaza.
 • Uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.
 • Mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.