Informacije

Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine. Posjeduje odgovarajuće rješenje (odobrenje za rad) izdat od nadležnog kantonalnog organa, za obavljanje registrovane djelatnosti. Trenutno zapošljava 150 radnika.

Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova i evidencija. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru održavanja higijene.

Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

OKI UPRAVITELJ je član Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i član udruženja poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovini.

OKI UPRAVITELJ  je dobitnik niz priznanja, među kojima ističemo:

- "Certifikat bonitetne pouzdanosti" i bonitetni status "Kontinuitet pouzdanosti", koji OKI Upravitelj svake godine ubrajaju među najpouzdanije kompanije u Bosni i Hercegovini.

- Rangiranje među brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini, na osnovu sveobuhvatne analize i rangiranja domaćih kompanija koje su zadovoljile kriterije brzog rasta.

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 46.000 etažnih vlasnika (1.800 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada, što čini udio na tržištu od 37%, sa tendencijom stalnog rasta.

Pored navedenog naše usluge je koristilo preko 200 privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo.

Ponudu za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije o našem radu posjetite našu facebook stranicu.


Tehnička služba

 • Stručna radna snaga (4 inžinjera građevine, 3 inžinjera elektrotehnike, 2 inžinjera mašinstva, 50 majstora);
 • Servis i otklanjanje svih vrsta kvarova na zajedničkim dijelovima, uređajima i instalacijama zgrade;
 • Služba za hitne intervencije je mobilna 24 sata dnevno (radni dani, vikend i praznici);
 • Posjedujemo vlastite magacine materijala i dvije radionice (bravarsku radionicu i radionicu za održavatelje lifotva);
 • Raspolažemo vlastitim servisima za redovno i interventno održavanje;
 • Raspolažemo savremenim mašinama za rad.

Služba održavanja higijene

 • Radna snaga (70 higijeničarki);
 • Održavanje higijene stubišta dva puta sedmično (metenje i pranje) sa dezinfekcijom;
 • Generalno čišćenje – po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika;
 • Čišćenje po pozivu – zavisno od potrebe i po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika;
 • Mašinsko čišćenje sa savremenim mašinama za čišćenje.

Pravna služba

 • Godišnje, pred nadležnim sudom, pokrećemo postupke radi prinudne naplate - utužujemo neplatiše.
 • Tromjesečno dostavljamo opomene etažnim vlasnicima koji ne plaćaju propisanu naknadu.
 • Stojimo vam na raspolaganju u slučaju potrebe za pravnim savjetima, tumačenjem propisa i sl.
 • Predstavnicima etažnih vlasnika pružamo pomoć (upute) oko pokretanja procedure promjene upravnika.

Finansijska služba

 • Raspolažemo sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova, evidencija, izvještaja, planova, radnih naloga, materijala, koji je namjenski napravljen za ovu djelatnost.
 • Mjesečno dostavljamo izvještaje o troškovima i uplatama etažnih vlasnika.
 • Vodimo odvojenu knjigovodstvenu evidenciju i operativno finansijsko poslovanje za svaku zgradu.
 • Telefonski ili putem e-maila možete svakodnevno izvršiti provjeru o stanju na računu i dugovanjima, te uvid u fakturisane radove.
 • Dostava e-uplatnice na e-mail adresu.

Plaćanje naknade bez provizije

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to:

 • U poslovnicama OKI UPRAVITELJ-a na adresama: Želimira Vidovića Kelija 5 (Dobrinja), Ćemaluša 6 (Centar)
 • U poslovnicama UNION BANKE na adresama: Hamdije Kreševljakovića 19 (Centar), Ferhadija 15 (Stari Grad), Topal Osman Paše 26 (Grbavica), Trg solidarnosti 13 (Alipašino polje), Rustempašina 3 (Ilidža)

Pogodnosti

 • Kreditiranje u visini do dva mjesečna zaduženja ulaza u zavisnosti od procenta naplate i mjesečnog zaduženja ulaza.
 • Uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.
 • Mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.