Reference

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 47.500 etažnih vlasnika (1.800 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta. Pored navedenih etažnih vlasnika naše usluge trenutno koristi ili je koristilo preko 200 institucija i privrednih društava:

Advokatska komora FBiH
Agencija za forenzična ispitivanja i vještačenja
Agregati i Betoni d.o.o.
Altermedia d.o.o.
Alpina FOGS d.d.
AluCo & Co d.o.o.
Ambasada Kraljevine Norveške
Ambasada Kraljevine Švedske
Ambasada Republike Turske
Apiflora d.o.o.
Aqua Digital BH d.o.o.
Arhitekt-Invest d.o.o.
Art servis d.o.o.
Asseco SEE d.o.o.
A.P.Interijeri d.o.o.
Benis d.o.o.
BH Gas d.o.o.
BH Telecom d.d.
Biomedica d.o.o.
Biosistemi d.o.o.
Blow Up d.o.o.
Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini
Bos-Agro Food d.o.o.
Boskan d.o.o.
Bulevar d.o.o.
Capitalia d.o.o.
CEE-MED d.o.o.
Centar za nenasilnu akciju
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Cet-Bah d.o.o.
Check Sistem d.o.o.
City Butique Hotel
CMC Ecocon d.o.o.
Compact Invest d.o.o.
Comp-2000 d.o.o.
Comp-It d.o.o.
Creativo Centar d.o.o.
Crveni Križ Općine Ilidža
Crveni Križ Općine Novo Sarajevo
Čip-Sistemi d.o.o.
Danfoss GmbH
Danish Refugee Council
Deratizer d.o.o.
Deving d.o.o.
Didaco Commerce d.o.o.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hergcegovine
DM Drogerie Markt d.o.o.
Dobrinja d.d.
Domod d.o.o.
DOS Elektro d.o.o.
Drvopromet d.o.o.
DS Smith Packaging BH d.o.o.
DTS Šped d.o.o.
Dvokut pro d.o.o.
Džekos d.o.o.
E-SPV d.o.o.
Eastern Mining d.o.o.
Eko-Medic d.o.o.
Eko-Teh d.o.o.
Ekovis Matan Revizija d.o.o.
Ekva d.o.o.
Elektrodistribucija Sarajevo
Elektro-Milas d.o.o.
Elektrotehnička Škola za Energetiku
Elmark Group d.o.o.
Elita Prva d.o.o.
Emirates d.o.o.
Epismont d.o.o.
Eplan d.o.o.
Erczipo d.o.o.
Euro-Metali d.o.o.
Everet d.o.o.
FA-Investment d.o.o.
FEAL d.o.o.
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Federalni zavod za agropedologiju
Fiscal d.o.o.
Fixit d.o.o.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
Fondacija Analitika
Friend Realestate d.o.o.
GBG d.o.o.
Gen-I d.o.o.
Geramex BiH d.o.o.
Gorenje Commerc d.o.o.
Gorska služba spašavanja
GP Put d.d.
Grad Sarajevo
Granulo-RE d.o.o.
Green Stone d.o.o.
H&L Group d.o.o.
HETA d.o.o.
Hifa-Petrol d.o.o.
Historijski muzej BiH
Hrvatska gospodarska komora
Human International
Hydra d.o.o.
Hyundai-Auto BH d.o.o.
Ing Biro d.o.o.
Institut za certificiranje sistema d.o.o.
Institut za mjeriteljsto BIH
Investicono tehnički centar
International Charity Organization
IPSA Institut d.o.o.
Italgroup d.o.o.
ITC d.o.o.
Izbor trgovine d.o.o.
Jevrejska Opština Sarajevo
JP Željeznice FBiH
JP Sarajevo d.o.o.
JU Apoteke Sarajevo
JU Biblioteka Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad
JU KSC Vogošća
JU Narodno pozorište
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom
Kinetic d.o.o.
KJKP Pokop
Klaus Lehmann GmbH d.o.o.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
Komisija za vrijednosne papire FBiH
Konkrit d.o.o.
Konzum d.o.o.
Krivaja - Tvornica montažnih kuća d.o.o.
Lek d.d.
Liftec d.o.o.
Liva d.o.o.
Logosoft d.o.o.
LOK Mikrokreditna organizacija
LRC Kreditni biro
LTV d.o.o.
M&H Company d.o.o.
M:Tel
M-Bike Shop d.o.o.
Magacin Kabare
Maher d.o.o.
Marbo d.o.o.
Maarif Schools of Sarajevo
Market Investment Group d.o.o.
MBD Export-Import d.o.o.
Medi Frey d.o.o.
Media Plan Institut d.o.o.
Mediacentar d.o.o.
Mercator BH d.o.o.
Meridian Group d.o.o.
MH Creative Solutions
Miltel d.o.o.
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Mikrokreditno društvo Moneda d.o.o.
Modena d.o.o.
MST International d.o.o.
Muslim Aid Association
Narodno pozorište
Nebo Tours d.o.o.
Nekretnine Miljacka d.d.
Nexe Beton d.o.o.
Udruženje "Nodas"
Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine
Nova BH d.o.o.
Nova Otoka d.o.o.
Nox-Biro d.o.o.
Office Shoes BH d.o.o.
Olimp d.o.o.
Općina Centar Sarajevo
Općina Novi Grad Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo
Opšte udruženje samostalnih zanatlija
Ortopedica d.o.o.
Otto Bock Adria d.o.o.
Pak Centar d.o.o.
Partner mikrokreditna organizcija
Payten d.o.o.
Penny Plus d.o.o.
Petrol BH Oil Company d.o.o.
Petry d.o.o.
PD d.o.o.
Ping d.o.o.
Pink BH Company d.o.o.
Planet d.o.o.
Pliva d.o.o.
Point Computers d.o.o.
Predstavništvo Muslim Aid
Printerpapir d.o.o.
Privatna apoteka Al-Tawil
Privatna psihijatrijska ordinacija dr. Pojskić
Privredna štampa d.d.
Projekt d.d.
Propulsion Fond
Proven d.o.o.
Proving d.o.o.
Proving inžinjering d.o.o.
PZU Apoteka Denida
PZU Apoteka Diva Medica
PZU Apoteka Gral
PZU Apoteka Oaza zdravlja
PZU Apoteka Pharmamed
Računovodstvena agencija Eurosan
Radius d.o.o.
Rajz d.o.o.
Razvojna Banka FBiH
Real d.o.o.
Regionalna advokatska komora Sarajevo
Regulatorna agencija za komunikacije
Rijaset Islamske zajednice
Roche d.o.o.
Salon bankarske opreme
San-Trade d.o.o.
Sarajevo Business Consulting d.o.o.
Sarajevo-Osiguranje d.d.
Sarajevoputevi d.d.
Sarajevostan d.o.o.
Sartorius Libra Elektronik d.o.o.
Sas d.o.o.
Schrack Technik d.o.o.
Schuler Helfen Leben
Sela d.o.o.
SEM Soluzioni d.o.o.
Senabil d.o.o.
Seul-Komerc d.o.o.
Sinergetic d.o.o.
Snowfall d.o.o.
SIPA - Državna agencija za istrage i zaštitu
Služba za poslove sa strancima
Snea d.o.o.
Source d.o.o.
Stanić Trade d.o.o.
Strabag d.o.o.
SUB Patriotska liga Kantona Sarajevo
Sudska policija
Suljević SORS
Supracolor d.o.o.
Svjetlost štampa d.d.
Systech d.o.o.
Šipad Komerc d.o.o.
TD Marketi d.d.
Tehnoinspekt d.o.o.
Tehnooprema d.o.o.
Telma d.o.o.
Tibra Pacific d.o.o.
Trendesign d.o.o.
Trgoproduct d.o.o.
Tron Systems d.o.o.
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Turk Oil
Tvornica Opeke d.o.o.
TX TV d.o.o.
Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo
Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa
Udruženje saveza boraca Kantona Sarajevo
Union Banka d.d.
Unioncomerc d.o.o.
Unioninvest-Inžinjering d.o.o.
Unior Tehna d.o.o.
Unit Group d.o.o.
Unitrade d.o.o.
Vanjsko-trgovinska komora BiH
Vizija d.o.o.
Vrhovni sud FBiH
Window Gallery
Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Zavod za vodoprivredu
Zepter International d.o.o.
ZOI 84 d.o.o.
ZU Apoteka Vita
Željeznice FBiH
Željeznička kreditna zadruga