Česta pitanja

Pretražite bazu najčešće postavljenih pitanja.

?

Kako se određuje iznos koji je potrebno uplatiti za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama?

?

Da li postoji obaveza plaćanja naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ako niko ne živi u stanu?

?

Na koji način se određuju naknada upravitelju i naknada predstavniku etažnih vlasnika?

?

Kako se može promjeniti upravitelj i/ili predstavnik etažnih vlasnika