Česta pitanja

Pretražite bazu najčešće postavljenih pitanja.

?

Kako se određuje iznos koji je potrebno uplatiti za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama?

?

Da li postoji obaveza plaćanja naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ako niko ne živi u stanu?

?

Na koji način se određuju naknada upravniku i naknada predstavniku etažnih vlasnika?

?

Kako se može promjeniti upravitelj i/ili predstavnik etažnih vlasnika?

?

Šta se dešava u slučaju kada etažni vlasnici ne izvrše izbor upravnika i/ili predstavnika etažnih vlasnika?

?

Da li svi etažni vlasnici potpisuju ugovor sa izabranim upravnikom?

?

Ko je nadležan za nadzor nad radom upravnika i radom predstavnika etažnih vlasnika?

?

Na koji broj računa se može izvršiti uplata za održavanje zajedničkih dijelova zgrada?

?

Na koji način se može izvršiti uplata za održavanje iz inostranstva?

?

Na koji način se mogu izmjeniti podaci o vlasniku na uplatnicama za održavanje?

?

Na koje brojeve računa se može izvršiti uplata za održavanje?