Ostalo

U ostale usluge ubrajamo:

  • Staklarske radove;
  • Uređenje zelene površine;
  • Čišćenje i sapiranje površina koje nisu javne;
  • Skidanje snijega i leda sa krova.