Ostalo

U ostale usluge ubrajamo:

  • Staklarske radove
  • Uređenje zelene površine
  • Čišćenje i sapiranje površina koje nisu javne
  • Skidanje snijega i leda sa krova