Bravarija & Centralno grijanje

Služba "bravarija & centralno grijanje" ima šest majstora (tri bravara i tri montera centralnog grijanja). Službom rukovodi diplomirani inžinjer mašinstva.

Služba "bravarija" vrši održavanje bravarske opreme na zajedničkim dijelovima zgrade (ulazna vrata, rost, boks vrata, poštanska sandučad, ormariće za centralno grijanje, strujne ormare, vodovodne i hidrantske ormare i dr.).

Pored redovnih održavanja postojeće opreme vršimo izradu i ugradnju raznih vrsta bravarske zaštite prostora i opreme (demir vrata, gelenderi za prozore, zaštite interfonskih tastatura, senzorskih lampi i sl.).

Vršimo izradu i ugradnju parking rampi, zaštitnih ograda zelenih površina, kao i rukohvata na stepeništima. Opremu koju ugrađujemo su evropski poznate marke: Titan, Emka, Iseo, Cisa, Dorma, Gezze i dr.

Služba "centralno grijanje" pokriva održavanje zajedničkih dijelova instalacije centralnog grijanja od zapornog ventila (isključujući ventil) te do radijatorskih ventila (zaključno sa ventilom) i ozračnih ventila na krajevima vertikala kod dvocjevnog sistema, a kod jednocjevnih sistema zaključno sa ventilima u haustoru na glavnim vertikalama.

Služba centralnog grijanja pored redovnih održavanja daje usluge servisiranja i ugradnje grijnih tijela u privatnoj režiji – ne spada u zajedničke instalacije (postavljanje radijatora, zamjena radijatorskih ventila na jednocjevnim sistemima grijanja, postavljanje ozraka).

Planske sanacije zajedničkih dijelova instalacije centralnog grijanja radimo u suradnji sa predstavnicima ulaza i KJKP Toplane Sarajevo.

Opremu koju ugrađujemo je visoke kvalitete: Aklimat, Herz, Danfoss, Ivar i dr.