Protiv požarna zaštita

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara i okoliša.

Za objekte kolektivnog stanovanja od posebne važnosti su:

 • Aparati za početno gašenje požara (na ulazima postoji 6.388 aparata za početno gašenje požara);
 • Hidrantska instalacija (na 754 ulaza je hidrantska mreža pod pritiskom);
 • Sistemi za automatsko otkrivanje i dojavu prisustva ugljen-monoksida (sistem postoji na 36 objekata);
 • Sistemi za otkrivanje i dojavu požara (sistem postoji na 43 objekta);
 • Sprinkler sistemi (sistem postoji na 14 objekata);
 • Sistemi za ventilaciju i odimljavanje (sistem postoji na 36 objekata).

Problemi u održavanju sistema protivpožarne zaštite:

 • Nemogućnost atestiranja hidrantske mreže koja je pod pritiskom ukoliko nema crijeva i mlaznica, čija nabavka zahtjeva značajna finansijska sredstva;
 • Nemogućnost atestiranja hidrantske mreže ukoliko pristisak u hidrantskim ormarima nije minimalno 2,5 bara. Razlozi nedovoljnog pritiska: nedovoljan ulazni pritisak u hidrantsku mrežu u zgradu i krađa pumpi (hidrostanica), za povećanje pritiska, u toku ratu. Procjenjena vrijednost nabavke i ugradnje jedne pumpe (hidrostanice) iznosi cca 4.000 KM. – 6.000 KM u zavisnosti od broja spratova;
 • Nemogućnost atestiranja hidrantske mreže na objektima starije gradnje, u kojim je hidrantska instalacija promjera od 1“, jer ne zadovoljava potrebne količine protoka vode propisane članom 22. Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara;
 • Neobezbjeđivanje sredstava od etažnih vlasnika za nabavku hidrantskih crijeva i mlaznica, te atestiranje hidrantske mreže, kao i za nabavku i servisiranje aparata za početno gašenje požara;
 • Krađa aparata za početno gašenje požara, hidrantskih crijeva i mlaznica od strane NN lica;
 • Needuciranost predstavnika etažnih vlasnika i etažnih vlasnika u vezi korištenja aparata za početno gašenje požara u slučaju potrebe.