OKI Upravitelj novosti

Novosti, aktuelnosti i obaviještenja iz naše kompanije.

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i KJKP Park Sarajevo, te ostalim partnerima - ZEOS eko-sistem, Ekopa...