Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i KJKP Park Sarajevo, te ostalim partnerima - ZEOS eko-sistem, Ekopak i NVO Prljavi grad Sarajevo organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada.

Prema obavijesti od KJKP Rad akcija će se odvijati od 09.04. do 27.05.2022. godine, prema sljedećem rasporedu:
 • Općina Stari Grad Sarajevo 09.04. – 15.04.
 • Općina Centar Sarajevo 16.04. – 22.04.
 • Općina Novo Sarajevo 23.04. – 29.04.
 • Općina Novi Grad Sarajevo 30.04. – 06.05.
 • Općina Ilidža 07.05. – 13.05.
 • Općina Vogošća i Općina Ilijaš 14.05. – 20.05.
 • Općina Trnovo i Općina Hadžići 21.05. – 27.05.
Na područjima svake općine tokom akcije planirano je da se odvijaju sljedeće aktivnosti:
 • Akcija pikupljanja kabastog otpada;
 • Akcija odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada te prikupljanja papira i plastike na mobilnim reciklažnim dvorištima u terminima koji će biti objavljeni;
 • Akcija odvojenog prikupljanja staklene ambalaže na četiri lokacije po općini;
 • Akcija uređenja školskih dvorišta, odvojenog prikupljanja otpada te edukacije učenika o postupanju sa otpadom i hortikulturom u dvije osnovne škole po općini;
 • Akcija čišćenja i uređenja javnih površina.

Više informacija možete pronaći na web i facebook stranici KJKP Rad.


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...