Zatvoreni računi za održavanje u ASA banci i Privrednoj banci

Obavještavamo etažne vlasnike da su računi za uplate za održavanje koji su bili otvoreni u ASA banci i Privrednoj banci sa 30.09.2019. godine zatvoreni.

Uplate za održavanje možete i dalje vršiti na sljedeće otvorene račune:


Arhiva

Ostale novosti