Upozorenje u vezi neispravne hidrantske instalacije

U Skladu sa Članom 49. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Službene novine 64/09 FBiH UPOZORAVAMO etažne vlasnike.

“Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je po projektnoj dokumentaciji predviđena i ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni su je stalno održavati u ispravnom stanju, baš kao i vodovodnu mrežu u tim objektima i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću evidenciju”.


U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normama za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara Službene novine Federacije br.87 od 23.12.2011. Član 41:
“Tehnička ispravnost svih vrsta hidrantske mreže moraju se permanentno provjeravati u period od svakih 6 mjeseci.”

U VEZI SA NAVEDENIM POZIVAMO PREDSTAVNIKE ETAŽNIH VLASNIKA da nas kontaktiraju na telefone 033/468-506, 033/473-215:

  • Da dogovorimo pregled hidrantske mreže (ukoliko navedeno nije izvršeno)
  • Da daju saglasnost na izvođenje radova sanacije hidrantske mreženakon izvršenog pregleda po dostavljenoj ponudi (ukoliko navedeno nije izvršeno)
  • Da daju saglasnost na ispitivanje tehničke ispravnosti hidrantske mreže koja je dovedena u ispravno stanje (ukoliko navedeno nije izvršeno)
  • Ukoliko u objektu ne postoji hidrantska mreža, da nas obsvjeste u vezi nabavke ili servisiranja protivpožarnih aparata

Ovim putem želimo upozorite etažne vlasnike, predstavnike etažnih vlasnika kao i prinudne predstavnike etažnih vlasnika na odgovornost koju preuzimaju, ukoliko dođe do požara i neželjenih posljedica po život i imovinu etažnih vlasnika, a sistem protivpožarne zaštite ne bude ispravan.


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...