Trošak etažnih vlasnika prema bankama za korištenje podračuna bi iznosio 2 miliona KM godišnje!

Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade je predviđeno da etažni vlasnici imaju mogućnost otvaranja podračuna i uplate minimalne naknade i zajedničke rezerve na podračun. Ovom prilikom se želimo osvrnuti na finansijski aspekt, odnosno trošak otvaranja/vođenja podračuna, kao i trošak bankarske provizije.

OSNOVNI PODACI O ZGRADAMA

 • U Kantonu Sarajevo, prema evidenciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, postoji 4.196 zgrada.

OSNOVNI PODACI O TROŠKOVIMA VEZANIH ZA PODRAČUN

 • Prosječna mjesečna naknada banke za vođenje podračuna: 10,00 KM;
 • Prosječna provizija banke po nalogu/isplati putem elektronskog bankarstva: 0,70 KM;
 • Prosječna provizija banke po nalogu/isplati na šalteru poslovnice: 3,00 KM.

Pod pretpostavkom da etažni vlasnici svih zgrada otvore podračun troškovi bi bili sljedeći:

MJESEČNA NAKNADA BANKE ZA VOĐENJE PODRAČUNA

 • Broj zgrada: 4.196;
 • Mjesečna naknada banke za vođenje jednog podračuna: 10,00 KM;
 • Mjesečni trošak etažnih vlasnika za vođenje podračuna: 41.960 KM;
 • Godišnji trošak etažnih vlasnika za vođenje podračuna: 503.520,00 KM.

PROSJEČNA PROVIZIJA BANKE PO NALOGU/ISPLATI PUTEM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

 • Broj stavki rashoda na svim zgradama – mjesečno (cca): 40.000;
 • Prosječna provizija banke po nalogu/isplati putem elektronskog bankarstva: 0,70 KM;
 • Mjesečni trošak etažnih vlasnika za plaćanje bankarske provizije: 28.000,00 KM;
 • Godišnji trošak etažnih vlasnika za plaćanje bankarske provizije: 336.000,00 KM.

PROSJEČNA PROVIZIJA BANKE PO NALOGU/ISPLATI NA ŠALTERU POSLOVNICE

 • Broj stavki rashoda na svim zgradama – mjesečno (cca): 40.000;
 • Prosječna provizija banke po nalogu/isplati na šalteru poslovnice: 3,00 KM;
 • Mjesečni trošak etažnih vlasnika za plaćanje bankarske provizije: 120.000,00 KM;
 • Godišnji trošak etažnih vlasnika za plaćanje bankarske provizije: 1.440.000,00 KM.

Napomena: za svaku isplaćenu naknadu predstavniku etažnih vlasnika se po otvorenom podračunu plaća 7 provizija, jer postoji 7 različitih vrsta virmana/uplata (isplata naknade PEV, uplata za PIO, uplata za doprinose za zdravstvo Kantonu Sarajevo, uplata za doprinose za zdravstvo Fondu solidarnosti, uplata poreza na dohodak, uplata za vodne naknade i uplata poreza za zaštitu prirodnih nepogoda i nesreća).

ZAKLJUČAK

Ukoliko bi etažni vlasnici svih zgrada otvorili podračun trošak etažnih vlasnika prema banci, za vođenje podračuna i plaćanje bankarske provizije po nalogu, bi iznosio:

 • Na mjesečnom nivou između 69.960,00 KM i 161.960,00 KM;
 • Na godišnjem nivou između 839.520,00 KM i 1.943.520,00 KM;

u zavisnosti od toga da li se plaćanja vrše preko elektronskog bankarstva ili na šalteru poslovnica.

S druge strane, etažni vlasnici zgrada prilikom uplate na transakcijski račun upravnika otvoren isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrada, nemaju troškova ove vrste.

Dodatni problem u načinu funkcionisanja podračuna je polog sredstava etažnih vlasnika na podračun, a za uplate koje se vrše na blagajnama upravnika, s obzirom da su neke banke uvele naplatu provizije čak i za polog sredstava.

SIGURNOST SREDSTAVA

 • Sredstva etažnih vlasnika su deponovana na posebnom računu kod banke, koji nije dostupan u okviru bilo kakvog prinudnog izvršenja protiv upravnika, u skladu sa članom 33. Zakona o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade, stav (4).
 • Upravnik, u skladu sa članom 35. Zakona o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade, stav (4), garantuje svom svojom imovinom i odgovora za sredstva etažnih vlasnika koji se nalaze na podračunu zgrade u okviru njegovog transakcijskog računa ili na transakcijskom računu.
 • Godišnjim nadzorom Ministarstva na radom upravitelja, kroz redovnu kontrolu stanja sredstava, se vrši redovna provjera stanja u sofveru sa stanjima na otvorenim računima/podračunima i nikad nije imalo niti jednu primjedbu na stanje stredstava u evidencijama i bankama.

POJEDNOSTAVLJENI ZAKLJUČAK

Etažni vlasnici, kroz korištenje podračuna, za sigurnost svojih sredstava (koja već postoji), bankama bi godišnje plaćali i do 2 miliona KM!

Napomena: ukoliko bi se u budućnosti, zbog izmjene zakonske regulative, tretirali ulazi (6.123 ulaza) umjesto zgrada (4.196), trošak bi iznosi i do 3 miliona KM godišnje!

Pogledajte i videozapis na ovom linku.

Pratite nas i na facebook stranici.

 


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...