Provizija za uplate za održavanje u SBERBANCI 0,50 KM po uplatnici

Obavještavamo etažne vlasnike da je SBERBANKA proviziju za uplate za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, od 01.05.2018. godine, smanjila sa dosadašnjih 0,80 KM na 0,50 KM po uplatnici.

Uplate za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama možete izvršiti na broj računa: 140-101-112-005-2534 i to u sljedećim poslovnicama:

- POSLOVNICA STARI GRAD : ŠTROSMAJEROVA 3

- POSLOVNICA CENTAR: DANIJELA OZME 18

- POSLOVNICA MARIJIN DVOR-UNITIC: FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1

- POSLOVNICA GRBAVICA-ŠOPING CENTAR: HASANA BRKIĆA BB

- POSLOVNICA NOVO SARAJEVO-ŠENTADA: KOLODVORSKA 11A

- POSLOVNICA ALIPAŠINO POLJE: TRG SOLIDARNOSTI 2A

- POSLOVNICA DOBRINJA: DOBRINJSKE BOLNICE 9

- POSLOVNICA ILIDŽA-GRAND CENTAR: BUTMIRSKA CESTA 14


Arhiva

Ostale novosti