Promjena broja računa za uplate zbog pripajanja MOJA BANKA d.d. Investiociono Komercijalnoj banci d.d.

Obavještavamo etažne vlasnike da smo od MOJA BANKA d.d. Sarajevo dobili dopis u kojem su nas obavijestili da je, nakon saglasnosti Federalne Agencije za Bankarstvo, održana sjednica na kojoj je donesena odluka vezano za statusnu promjenu – pripajanja MOJA BANKA d.d. Sarajevo Investiocono Komercijalnoj banci d.d. Zenica, čime je Investiciono Komercijalna banka d.d. Zenica postala pravni sljednik MOJA BANKA d.d. Sarajevo od 01.08.2016. godine.

Ovim putem obavještavamo etažne vlasnike da je, zbog gore navedenog, promjenjen broj računa  za uplate za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, te da je novi broj računa: 1344601000397464.


Arhiva

Ostale novosti