Promjena broja računa za uplate zbog pripajanja BOR BANKA d.d. Privrednoj banci d.d.

Obavještavamo etažne vlasnike da smo od BOR BANKA d.d. Sarajevo dobili dopis u kojem su nas obavijestili da je u procesu statusna promjena pripajanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo BOR banci d.d. Sarajevo, te da je planirani datum od kojeg Banka nastavlja sa poslovanjem pod jedinstvenim nazivom Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 03.10.2016. godine.

Ovim putem obavještavamo etažne vlasnike da je, zbog gore navedenog, promjenjen broj računa  za uplate za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, te da je novi broj računa: 1010000071072908.


Arhiva

Ostale novosti