OKI Upravitelj zapošljava!!!

DIPLOMIRANI INŽINJER ELEKTROTEHNIKE (BACHELOR ILI MASTER)

Na osnovu ukazane potrebe objavljujemo: 

O G L A S

Za prijem radnika

Diplomirani inžinjer elektrotehnike (bachelor ili master)

Kratak opis radnih zadataka:

 • Rukovođenje službom održavanja elektroinstalacija;
 • Priprema i obrada radnih naloga;
 • Nabavka potrebnog radnog materijala, alata, vođenje magacina; 
 • Terenski obilazak i izrada predmjera/predračuna radova;
 • Priprema i programiranje interfonske i video nadzorne opreme; 
 • Izrada idejnih rješenja za sanaciju postojeće el. instalacije;
 • Održavanje računarske mreže i sistema;
 • Izrada dopisa, zahtjeva i izvještaja.

Pored uslova zdravstvene sposobnosti, potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove  i to:

 • VSS - Diplomirani inžinjer elektrotehnike (bachelor ili master);
 • Poželjno radno iskustvo;
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije - aktivan vozač;
 • Komunikativnost;
 • Samoinicijativnost;
 • Organizacijske vještine.

Prijave na oglas sa dokazom o ispunjavanju traženih uslova  dostaviti, u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail adresu: kontakt@oki.ba

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju potrebne kvalifikacije neće biti uzete u razmatranje. 


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...