OKI Upravitelj zapošljava rukovodioca službe - Kanalizacija & PP zaštita

Na osnovu ukazane potrebe objavljujemo:

O G L A S
 
Za prijem radnika 
 
Rukovodilac službe – Kanalizacija & PP zaštita, 1 izvršilac 
 
Pored uslova zdravstvene sposobnosti, potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove  i to: 
 • Inžinjer građevine, inžinjer mašinstva, građevinski tehničar ili mašinski tehničar;
 • Radno iskustvo (poželjno);
 • Posjedovanje vozačke dozvole «B» kategorije – aktivni vozač (obavezno).
Kratak opis radnih zadataka - rukovođenje poslovima na održavanju:
 • Kanalizacione instalacije;
 • Hidrofleks sistema;
 • Hidrantske mreže;
 • Sprinkler sistema;
 • Sistema vatrodojave;
 • Sistema detekcije CO;
 • Sistema ventilacije;
 • Protivpožarnih aparata.
Prijave na oglas  dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail adresu: kontakt@oki.ba

Arhiva

Ostale novosti