OKI Upravitelj u 2021. godini realizovao 46.338 radnih naloga

U nastavku podaci o realizaciji radnih naloga po mjesecima i grupama.

Realizacija radnih naloga po mjesecima:

Januar 3461
Februar 4172
Mart 3856
April 4089
Maj 3749
Juni 3814
Juli 3719
August 3778
Septembar 3714
Oktobar 3873
Novembar 3986
Decembar 4127
UKUPNO 46338

Realizacija radnih naloga po grupama:

Bravarija 2523
Centralno grijanje 981
Elektro 3179
Građevina 2103
Hidro 2781
Hidroflex 1663
Higijena 20161
Interfonija 727
Kanalizacija 1105
Keramika 454
Krov 841
Lift 7440
Moler 393
PP zaštita 1987
UKUPNO 46338


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...