Obavještenje u vezi obezbjeđivanja neophodnih uslova i omogućavanja redovnog tehničkog pregleda lifta

U skladu sa članom 24. Naredbe o sigurnosti liftova objavljene u Sl. Glasniku BiH br. 99/12, etažni vlasnici (vlasnici lifta) putem izabranog ili prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, dužni su obezbjediti neophodne uslove i omogućiti redovan tehnički pregled lifta.

Član 24. Stav 1.: Redovan tehnički pregled lifta mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.

Član 24. Stav 2.: Vlasnik lifta dužan je osigurati redovni tehnički pregled lifta.

Član 24. Stav 4.: Na zahtjev Imenovanog tijela za tehnički pregled lifta vlasnik lifta mora osigurati potrebne uvijete za pregled.

Shodno propisima Naredbe o sigurnosti liftova naše Društvo organizuje redovne tehničke preglede liftova na zgradama na kojima smo upravitelj. Redovnim tehničkim pregledom lifta se kontroliše ispravnost lifta i sigurnost upotrebe istog, te se po završenom pregledu dobija Izvještaj o izvršenom tehničkom sa primjedbama ukoliko ima nekih nedostataka. Ukoliko lift ne zadovoljava osnovne zahtjeve za sigurnost korisnika isti se mora isključiti iz upotrebe do otklanjanja kvara. Izvještaj je ujedno i upotrebna dozvola za korištenje lifta za period od jedne godine.

Ukoliko predstavnici etažnih vlasnika budu zabranjivali ili na bilo koji drugi način osporavali obavljanje redovnih tehničkih pregleda liftova bit ćemo prisiljeni da lift isključimo iz upotrebe.

Predstavnici etažnih vlasnika koji zabranjuju ili osporavaju održavanje redovnog tehničkog pregleda lifta dužni su nam se pismenim putem obratiti sa obrazloženjem zabrane i prihvatanjem svake materijalne i krivične odgovornosti za eventualne neželjene posljedice usljed korištenja lifta koji nema upotrebnu dozvolu.


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...