Obavještenje o izmjenama u radu uzrokovane pandemijom koronavirusa

Ovim putem Vas obavještavamo o izmjena u radu OKI Upravitelja koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

1. Ukida se radno vrijeme subotom.

2. Radno vrijeme za radne dane (ponedjeljak-petak) se skraćuje, tj. 8:00-15:00

3. Blagajne na adresi Želimira Vidovića Kelija 5 radi u periodu od 8:00-15:00, s tim što je dozvoljeno da se u predviđenoj prostoriji za plaćanje nalazi samo jedna osoba.

4. Blagajne na adresi Ćemaluša 6 radi u periodu od 8:00-14:00, s tim što je dozvoljeno da se u predviđenoj prostoriji za plaćanje nalazi samo jedna osoba.

5. Sve zahtjeve upućujte isključivo putem telefona na brojeve 033/468-506, 033/473-215, 061/379-515 (na raspolaganju smo i dalje 24h dnevno) ili na našu e-mail adresu kontakt@oki.ba.

Dok god zakonske mogućnosti budu dozvoljavale:

- Nastavljamo sa održavanjem higijene i dezinfekcijom stubišta.

- Ekipe za hitne intervencije su na raspolaganju 24h dnevno.


Arhiva

Ostale novosti

Aktivirajte e-uplatnicu!

Aktivirajte e-uplatnicu!

OKI Upravitelj omogućava da uplatnice primate putem elektronske pošte. Elektronska uplatnica je identična papirnoj uplatnici koja vam stiže na kućnu adresu.

Problematika prinudnog upravljanja zgradama

Problematika prinudnog upravljanja zgradama

Upravnici na području Kantonu Sarajevo su, po “sili zakona“, i prinudi upravnici iako nigdje nije predviđeno da moraju to i biti. Prinudno upravljanje zgradama je upravnicima nametnuto!