Informacija o problemima prilikom održavanja higijene stubišta

Osnovni problem sa kojim se naše higijeničarke susreću prilikom održavanja higijene jeste odlaganje privatnih stvari, smeća i kabastog otpada u zajedničke prostore zgrade (stubište).

  • Vrlo česta pojava da etažni vlasnici ili stanari zgrade poslije čišćenja namjerno bacaju smeće po zajedničkim dijelovima zgrada!
  • Tokom renoviranja stanova i kupatila radnici pri iznošenju šute istu ostavljaju u prizemlju, preopterećuju liftove i ostave stubište nečistim!
  • U zajedničkim dijelovima podrumskih prostorija etažni vlasnici odlažu kabasti otpad i stari namještaj i na taj način drugim etažnim vlasnicima onemogućavaju korištenje podrumskih prostorija!
  • Susrećemo se sa situacijama da etažni vlasnici parkiraju bicikla, motocikla, odlože cipelare, manje ormare, namještaj i slično!
  • Sve prethodno opisane situacije otežavaju održavanje higijene stubišta i korištenje zajedničkih prostora zgrade!

Pozivamo sve etažne vlasnike da se prema zajedničkim djelovima zgrada odnose sa pažnjom dobrog domaćina i da svojim komšijama ne otežavaju korištenje zajedničkih prostorija.

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti