Informacija o potrebi redovnog praćenja stanja zajedničkih dijelova i instalacija zgrade

Redovno praćenje stanja zajednčkih dijelova i instalacija zgrade može smanjiti troškove i spriječiti nastajanje šteta na zajedničkim i privatnim dijelovima.

Ukoliko se održavanje i zamjena dotrajalih i oštećenih zajedničkih dijelova i instalacija zgrade ne vrši na vrijeme, onda može doći do većih kvarova, pucanja instalacija koje su pod pritiskom i nastajanja šteta na zajedničkim i privatnim dijelovima. Ovakvi kvarovi zahtjevaju značajna novčana sredstva za popravku i sanaciju šteta!

Molimo sve predstavnike etažnih vlasnika, da u skladu sa stanjem na računu zgrade, planiraju zamjene oštećenih i dotrajalih dijelova instalacija!

Ukoliko se npr. planirano vrši zamjena oštećenih dijelova instalacije centralnog grijanja, onda se mogu uštediti značajna novčana sredstva.

Planirana zamjena većeg broja ventila na zajedničkoj instalaciji se može izvršiti sa jednim ispuštanjem vode iz sistema centralnog grijanja. 

Međutim, ukoliko dođe do pucanja samo jednog ventila potrebno je isprazniti cijeli sistem i tako za svaki ventil pojedinačno!

U članu 54. tačka 6. Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade (Službene novine broj KS 19/17) piše da je predstavnik etažnih vlasnika dužan izvršavati svoje obaveze s pažnjom dobrog domaćina.

U članu 39. tačka 2. stav d) Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade (Službene novine broj KS 19/17) piše da je nužna popravka između ostalog i zamjena zajedničkih instalacija centralnog grijanja.

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...