Aktivirajte e-uplatnicu!

OKI Upravitelj omogućava da uplatnice primate putem elektronske pošte. Elektronska uplatnica je identična papirnoj uplatnici koja vam stiže na kućnu adresu.

  • Besplatno aktiviranje!
  • Brža i sigurnija dostava!
  • Ušteda vremena!
  • Zaštita životne sredine!

Pošaljite zahtjev na e-mail adresu kontakt@oki.ba sa podacima: ime i prezime, adresa.

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...