Aktivirajte e-uplatnicu!

OKI Upravitelj omogućava da uplatnice primate putem elektronske pošte. Elektronska uplatnica je identična papirnoj uplatnici koja vam stiže na kućnu adresu.

  • Besplatno aktiviranje!
  • Brža i sigurnija dostava!
  • Ušteda vremena!
  • Zaštita životne sredine!

Pošaljite zahtjev na e-mail adresu kontakt@oki.ba sa podacima: ime i prezime, adresa.

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti