96,26 % liftova imaju obavljen tehnički pregled

U zgradama na kojim je naše društvo upravnik na dan 01.01.2021. godine 600 liftova je imalo obavljen tehnički pregled.

U Izvještaju o stanju u oblasti upraviteljstva koje je objavilo nadležno ministarstvo piše: "Na dan 01.01.2021. godine, najveći procenat liftova sa tehničkim pregledom ima upravnik "OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo (90,50%)...".

Na dan 18.11.2021. godine stanje na liftovima u zgradama gdje je naše društvo upravnik je sljedeće:

  • 644 lifta, odnosno 96,26% ima obavljen tehnički pregled lifta;
  • 8 liftova, odnosno 1,20% nema obavljen tehnički pregled lifta, jer predstavnik etažnih vlasnika ne dozvoljava obavljanje tehničkog pregleda lifta. O navedenom su obavješteni nadležno ministarstvo i inspekcijska tijela, ali do danas nema nikakvih promjena;
  • 17 liftova, odnosno 2,54% odnosno je isključeno zbog neispravnosti, zahtjeva etažnih vlasnika ili zbog devastiranja tokom ratnih dešavanja. U većini slučajeva su to zgrade sa 2 lifta.

Pratite nas i na facebook stranici.


Arhiva

Ostale novosti