Lift

Naše društvo trenutno održava 504 lifta od čega je 490 na ulazima gdje smo izabrani upravitelj i 14 liftova za druge upravitelje ili objekte.

Od tih 490 liftova, 220 (cca 45%) lift je proizvođača David Pajić DAKA, 132 (cca 27%) liftova proizvođača Rade Končar, 98 (cca 20%) liftova proizvođača Europrost i 39 (cca 8%) liftova ostalih proizvođača.    

Najveći broj servisiranih liftova (oko 63%) je „stariji“ od 25 godina. Period „slabog“ inteziteta ugradnje liftova su počeci odnosno 50-e, 60-e i 90-e (ratne i post ratne godine). Ekspanzija ugradnje liftova desila se 70-ih razvojem tehnologije i 80-ih (pred Olimpijadu 1984 godine). U novije vrijeme, 2000-2015 godine, kako dolazi do ugradnje novijih tehnologija i liftova tako dolazi i do čestih sanacija liftova koji su „prestari“ za upotrebu ili su devastirani tokom ratnih godina.

Služba za održavanje liftova je opremljena i obučena za servisiranje velikog broja liftova od različitih proizvođača. Služba broji 12 servisera podijeljenih u 6 geografski raspoređene grupe. Ovakva podjela je izvršena zbog efikasnijeg i bržeg reagovanja u slučaju hitnih intervencija (kvarovi, zaglavljenja i slično). Serviseri su stručno osposobljeni za što smo, prvi u BiH, dobili Odobrenje o stručnoj osposobljenosti održavatelja liftova kao i certifikate za poznavanje propisa i pravila o zaštiti na radu.

Redovno održavanje (servisiranje) lifta obuhvaća:

 • pregled postrojenja lifta i kontrolu njegova rada, prema uputstvu za upotrebu i održavanje,
 • otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a posebno:
 1. a) provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna,
 2. b) provjeru nosive užadi ili lanaca ili traka i njihove veze s kabinom i protuutegom,
 3. c) provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja,
 4. d) provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem pregledom izolacije,
 5. e) provjeru priključaka na gromobransku instalaciju,
 6. f) čišćenje i podmazivanje dijelova lifta,
 7. g) provjeru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju,
 8. h) provjeru nužnih izlaza i
 9. i) provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta.

Služba je također osposobljena i za sanacije liftova. Prilikom sanacije liftova vrši se djelimična ili potpuna zamjena dijelova lift postrojenja.

Pod djelimičnom zamjenom dijelova lift postrojenja podrazumjeva zamjenu upravljačke grupe lifta, revizione kutije, kabinskog pozivnog tabloa, vanjskih pozivnih ploča i instalacije u mašinskoj prostoriji lifta, voznom oknu i na kabini lifta.

Pod potpunom zamjenom dijelova lift postrojenja podrazumjeva se zamjena elektromotornog pogona lifta sa svim pratećim mehaničkim dijelovima, zamjena pogonskih sajli, zamjena kabine, zamjena graničnika brzine, zamjenu upravljačke grupe lifta, revizione kutije, kabinskog pozivnog tabloa, vanjskih pozivnih ploča i instalacije u mašinskoj prostoriji lifta, voznom oknu i na kabini lifta. 

Naše društvo radi na pripremi i montaži sopstevnih upravljačkih ormara sa mikroprocesorskim upravljanjem, kabinskih i vanjskih pozivnih tabloa i prateće instalacije. Prilikom pripreme upravljačkih ormara koristimo mikroprocesorske ploče, pozivne tastere i displeje proizvođača iz Turske, a ostalu opremu proizvođača Schrack Technick iz Austrije, Schneider Electric iz Francuske i ABB iz Švedske.

Na svim liftovima koje servisiramo, jednom godišnje, vrši se obavezni kontrolno-tehnički pregled lifta na osnovu kojeg se dobija upotrebna dozvola za lift kao i primjedbe na eventualne nedostatke koji se moraju ukloniti u što kraćem roku. Ukoliko lift ne zadovoljava minimalne sigurnosne uslove za isti se ne može dobiti upotrebna dozvola i on se isključuje iz upotrebe do otklanjanja kvarova. Tehnički pregled lifta vrše Imenovana tijela Tehnoinspekt d.o.o. iz Sarajeva i Multiteh d.o.o. iz Zenice.

Sve radnje tokom održavanja lifta baziramo na propisima Naredbe o sigurnosti liftova (Sl. Glasnik BiH br. 99/12) i stantard BAS EN ISO 9001.