Održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama

Pružanje usluga održavanja objekata

visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine.

Trenutno zapošljava 130 osoba. Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru usluga. Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

Opširnije

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 38.000 etažnih vlasnika (1.700 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje.

Novosti

Obavještenje od općine Ilidža

Općinsko vijeće Ilidže donijelo odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i domaćih mački, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Ilidža.

Opširnije

Intervencija

061 379 515

Prijava kvarova

033 468 506

Finansijska služba

033 767 150

Pravna služba

033 767 151