Održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama

Pružanje usluga održavanja objekata

visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine.

Trenutno zapošljava 150 osoba. Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 40 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru usluga. Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

Opširnije

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 46.000 etažnih vlasnika (1.800 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje.

Novosti

Obavještenje u vezi instalacije centralnog grijanja

Obzirom da je u periodu od 01.05. – 15.09. ispuštanje vode iz sistema instalacije centralnog grijanja jeftinije i jednostavnije, pozivamo Vas da izvršite zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova instalacije, kako bi spriječili da u vrijeme sezone grijanj...

Opširnije

Intervencija

061 379 515

Prijava kvarova

033 468 506

Finansijska služba

033 767 150

Pravna služba

033 767 151