Kanalizacija

Uposlenici angažovani na radovima na kanalizacionoj instalaciji vrše snimanje, rekonstrukciju kanalizacione instalacije, kao i pročepljenje kanalizacije.

Snimanje instalacije kanalizacije vršimo sa kamerom SeeSnake Compact 2, koja može snimiti instalacije profila  Ø 50-160 mm (ukoliko je instalacija prohodna).

Rezultat slika za seesnake compact 2

Pročepljenje kanalizacije se vrši sljedećim mašinama:

  • RIDGID KJ-3100
  • RIDGID K-1500
  • RIDGID K-60
  • RIDGID K-45 AF

Mašina RIDGID KJ-3100 vrši pročepljenje kanalizacije  pritiskom vode (do 205 bara). Usljed potreba, etažnim vlasnicima pružili smo mogućnost vršenja  preventivnih pročepljenja kanalizacije od šahtova prema zgradi  istom ovom mašinom.

Rezultat slika za ridgid kj3100

Mašina RIDGID K-1500  je mašina koja je opremljena motorom snage 1500 W, pročepljenje kanalizacije obavlja sekcionim sajlama Ø 22 i 32 mm,  I korisiti se za pročepljenja cijevi Ø 110-250 mm.

Rezultat slika za k 1500 a ridgid

Mašina RIDGID K-60 koristi sekcione sajle Ø 16 i 22 mm za pročepljenja odvodne instalacije u stanovima  profila Ø 40-110 mm.

Rezultat slika za RIDGID K-60


Mašina RIDGID K-45 AF  namjenjena je za pročepljavanje odvodne instalacije sajlama Ø 8 I 10 mm a pročepljava profil cijevi  Ø 20 – 75 mm.Mašina RIDGID K-60 koristi sekcione sajle Ø 16 i 22 mm za pročepljenja odvodne instalacije u stanovima  profila Ø 40-110 mm.

Rezultat slika za RIDGID K-45 AF