Centralno grijanje

Ova služba pokriva održavanje zajedničkih dijelova instalacije centralnog grijanja od zapornog ventila (isključujući  ventil) te do radijatorskih ventila (zaključno sa ventilom) i ozračnih ventila na krajevima vertikala kod dvocjevnog sistema, a kod jednocjevnih sistema zaključno sa ventilima u haustoru na glavnim vertikalama.

Služba centralnog grijanja pored redovnih održavanja daje usluge servisiranja i ugradnje grijnih tijela u privatnoj režiji – ne spada u zajedničke instalacije (postavljanje radijatora, zamjena radijatorskih ventila na jednocjevnim sistemima grijanja, postavljanje ozraka i sl.). Planske sanacije zajedničkih dijelova instalacije centralnog grijanja radimo u suradnji sa predstavnicima ulaza i KJKP Toplane Sarajevo. Opremu koju ugrađujemo je visoke kvalitete: Aklimat, Herz, Danfoss, Ivar i dr.