Lift

Naše društvo trenutno održava 461 lift od čega je 447 na ulazima gdje smo izabrani upravitelj i 14 liftova za druge upravitelje ili objekte.

Od tih 461 liftova, 206 (cca 45%) lift je proizvođača David Pajić DAKA, 124 (cca 27%) liftova proizvođača Rade Končar, 95 (cca 20%) liftova proizvođača Europrost i 36 (cca 8%) lifta ostalih proizvođača.    

Najveći broj servisiranih liftova (oko 63%) je „stariji“ od 25 godina. Period „slabog“ inteziteta ugradnje liftova su počeci odnosno 50-e, 60-e i 90-e (ratne i post ratne godine). Ekspanzija ugradnje liftova desila se 70-ih razvojem tehnologije i 80-ih (pred Olimpijadu 1984 godine). U novije vrijeme, 2000-2015 godine, kako dolazi do ugradnje novijih tehnologija i liftova tako dolazi i do čestih sanacija liftova koji su „prestari“ za upotrebu ili su devastirani tokom ratnih godina.

Služba za održavanje liftova je opremljena i obučena za servisiranje velikog broja liftova od različitih proizvođača. Služba broji 10 servisera podijeljenih u 5 geografski raspoređene grupe. Ovakva podjela je izvršena zbog efikasnijeg i bržeg reagovanja u slučaju hitnih intervencija (kvarovi, zaglavljenja i slično). Serviseri su stručno osposobljeni za što smo, prvi u BiH, dobili Odobrenje o stručnoj osposobljenosti održavatelja liftova kao i certifikate za poznavanje propisa i pravila o zaštiti na radu.

Redovno održavanje (servisiranje) lifta obuhvaća:

 • pregled postrojenja lifta i kontrolu njegova rada, prema uputstvu za upotrebu i održavanje,
 • otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a posebno:
 1. a) provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna,
 2. b) provjeru nosive užadi ili lanaca ili traka i njihove veze s kabinom i protuutegom,
 3. c) provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja,
 4. d) provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem pregledom izolacije,
 5. e) provjeru priključaka na gromobransku instalaciju,
 6. f) čišćenje i podmazivanje dijelova lifta,
 7. g) provjeru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju,
 8. h) provjeru nužnih izlaza i
 9. i) provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta.

Služba je također osposobljena i za sanacije liftova.

Na svim liftovima koje servisiramo, jednom godišnje, vrši se obavezni kontrolno-tehnički pregled lifta na osnovu kojeg se dobija upotrebna dozvola za lift kao i primjedbe na eventualne nedostatke koji se moraju ukloniti u što kraćem roku. Ukoliko lift ne zadovoljava minimalne sigurnosne uslove za isti se ne može dobiti upotrebna dozvola i on se isključuje iz upotrebe do otklanjanja kvarova. Tehnički pregled lifta vrše Imenovana tijela Tehnoinspekt d.o.o. iz Sarajeva i Multiteh d.o.o. iz Zenice.

Sve radnje tokom održavanja lifta baziramo na propisima Naredbe o sigurnosti liftova (Sl. Glasnik BiH br. 99/12) i stantard BAS EN ISO 9001.