Informacije

Osnovna djelatnost OKI UPRAVITELJ-a je pružanje usluga održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine. Posjeduje odgovarajući certifikat (odobrenje za rad) izdat od nadležnog kantonalnog organa, za obavljanje registrovane djelatnosti. Trenutno zapošljava 100 osoba.

Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 37 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru usluga.

Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

OKI UPRAVITELJ je dobitnik "Certifikata bonitetne pouzdanosti", koji naše Društvo svrstava među finansijski pouzdane partnere, odn. svrstava među najpouzdanije kompanije u Bosni i Hercegovini.

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 33.000 etažnih vlasnika (1.600 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja u zgradama, sa tendencijom stalnog rasta.

Ponuda za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama i ponuda za radove koji ne spadaju u održavanje zajedničkih dijelova.


Tehnička služba

 • Servis i otklanjanje svih vrsta kvarova na zajedničkim dijelovima, uređajima i instalacijama zgrade.
 • Služba za hitne intervencije je mobilna 24 sata dnevno (radni dani, vikend i praznici), uz rok odziva od maksimalno 30 minuta od momenta prijave kvara.
 • Termine dolaska servisera dogovaramo sa etažnim vlasnicima.
 • Raspolažemo vlastitim servisima za redovno i interventno održavanje.
 • Raspolažemo savremenim mašinama za rad.

Služba usluga

 • Održavanje higijene stubišta dva puta sedmično (metenje i pranje) sa dezinfekcijom.
 • Generalno čišćenje – po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika.
 • Čišćenje po pozivu – zavisno od potrebe.
 • Mašinsko čišćenje.

Pravna služba

 • Godišnje, pred nadležnim sudom, pokrećemo postupke radi prinudne naplate - utužujemo neplatiše.
 • Tromjesečno dostavljamo opomene etažnim vlasnicima koji ne plaćaju propisanu naknadu.
 • Stojimo vam na raspolaganju u slučaju potrebe za pravnim savjetima, tumačenjem propisa i sl.
 • Predstavnicima etažnih vlasnika pružamo pomoć (upute) oko pokretanja procedure promjene upravitelja.

Finansijska služba

 • Mjesečno dostavljamo izvještaje o troškovima i uplatama etažnih vlasnika.
 • Vodimo odvojenu knjigovodstvenu evidenciju i operativno finansijsko poslovanje za svaku zgradu
 • Telefonski možete svakodnevno izvršiti provjeru o stanju na računu i dugovanjima.

Plaćanje naknade bez provizije

Za korisnike naših usluga smo obezbjedili mogućnost plaćanja naknade za održavanje bez provizije i to:

 • Naša blagajna na adresi Želimira Vidovića Kelija br. 5 (Dobrinja)
 • Naša blagajna na adresi Ćemaluša br. 6 (Centar)

Uz provoziju od 0,80 KM možete vršiti plaćanje u poslovnicama Sberbank BH d.d. 

Pogodnosti

 • Kreditiranje u visini do 3 mjesečna zaduženja ulaza u zavisnosti od % naplate i mjesečnog zaduženja ulaza.
 • Uz uslov dodatne uplate etažnih vlasnika, kreditiranje i u većim iznosima.
 • Mjesečno izvještavanje predstavnika etažnih vlasnika o troškovima na računu zgrade i uplatama.
 • Naknadu za rad predstavnicima isplaćujemo redovno, bez obzira na stanje računa zgrade.