Održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama

Pružanje usluga održavanja objekata

visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje stambenim objektima u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama

OKI UPRAVITELJ je osnovan 2003. godine.

Trenutno zapošljava 90 osoba. Društvo raspolaže sa savremenim softverom za praćenje uplata, troškova. Posjeduje 30 vozila koja su na raspologanju tehničkom sektoru i sektoru usluga. Preko 90% poslova koji spadaju u održavanje zajedničkih dijelova pokriva vlastitim servisima, što doprinosi bržoj i kvalitetnijoj usluzi.

Opširnije

Dokaz o kvaliteti pruženih usluga je podatak da nam je preko 30.000 etažnih vlasnika (1.500 ulaza) povjerilo upravljanje i održavanje.

Novosti

Novogodišnja čestitka

Svim korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu 2017.godinu sa željom da vam Nova godina bude bolja i uspješnija kako na poslovnom tako i na porodičnom planu.

Opširnije

Poziv na javnu raspravu

Općina Novi Grad nas je obavijestila da će se 14.12.2016. godine održati javna rasprava na temu "Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade" sa početkom u 15:00 u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad (ulica Bulevar Meše Selimovića br. 97)....

Opširnije

Intervencija

061 379 515

Prijava kvarova

033 468 506

Finansijska služba

033 767 150

Pravna služba

033 767 151